NCBiR

 W ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałania INNOSBZ firma Metal-Master realizuje projekt pt: „Bezzałogowy statek powietrzny Flaris MALE”.

Celem projektu jest opracowanie opcjonalnie pilotowanej platformy FLARIS MALE, z systemem automatycznego startu i lądowania.

Rezultat projektu zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie badań, składających się z 8 etapów. Projekt obejmuje integrację systemów pokładowych, próby naziemne i próby w locie.

Platforma FLARIS MALE UAV jest rozwinięciem konstrukcji super lekkiego dyspozycyjnego odrzutowca FLARIS LAR 1, który posiada jeden silnik dwuprzepływowy nowej generacji. Samolot został zaprojektowany i wyprodukowany przy użyciu najnowocześniejszych materiałów kompozytowych.

Wartość projektu: 19.848.539,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 13.768.237,99 zł