Słownik w zakresie zamówień

Poprzez ofertę wariantową należy rozumieć:

– w zakresie wykonania usługi – możliwość wykonania usługi poprzez zaoferowanie różnych wariantów (wynik taki sam, natomiast różne sposoby wykonawstwa)

– w zakresie dostawy materiałów hutniczych oraz materiałów złącznych – dostawę materiałów o zbliżonych parametrach (rozbieżności w rozmiarach nie mogą być większe niż 5% – chyba, że w postępowaniu podano inne dopuszczalne rozbieżności). Dopuszcza się również możliwość zmiany gatunku poprzez zaoferowanie materiału o identycznych parametrach (np. zmiana normy lotniczej z amerykańskiej na rosyjską).

– w zakresie dostawy materiałów od określonych producentów – nie istnieje możliwość zastąpienia części wyszczególnionych w postepowaniu częściami wyprodukowanymi przez innego producenta. Jednak czasem istnieje możliwość zmiany kodów (nazewnictwa) przez danego producenta, w takiej sytuacji można w ofercie powołać się już na nowe oznaczenie (producent musi pozostać ten sam)

Poprzez ofertę częściową należy rozumieć ofertę na dostawę jedynie części zakresu będącego przedmiotem postępowania ofertowego.

W takiej sytuacji istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego dostawcy lub realizacji zamówienia w ograniczonym zakresie.

Szczegóły dostępne są w siedzibie firmy. Kontakt do osoby odpowiadającej na pytania dostępny jest w poszczególnym zapytaniu ofertowym.