O firmie

Metal-Master jest firmą mocno osadzoną we współczesnym świecie. Od początku swojego isnienia tj. od 2000 roku stawiamy na postęp i innowacyjność.

Z sukcesem konstruujemy, produkujemy oraz rozwijamy linie technologiczne do produkcji elementów samochodów wszystkich europejskich marek. Aż 95% naszych produktów trafia na eksport, głównie do Europy, Ameryki Środkowej i Afryki.

Jesteśmy certyfikowanym integratorem systemowym firmy KUKA ROBOTER GmbH oraz wyłącznym przedstawicielem na Polskę firmy MiniTec Maschinenbau GmbH.

Firma posiada certyfikat spawalniczy według DIN 18800-7:2008-11 Klasa E oraz DIN 15018 nadany przez Instytut Spawalniczy w Hannowerze (SLV Schweisstechnische Lehr- und Versuchsanstalt). Pracujemy według norm DIN EN 3834-3 oraz ISO 9001:2008

Od 2009 roku Metal-Master realizuje projekt „Opracowanie i wdrożenie do produkcji małego samolotu odrzutowego klasy Business Jet PKWiU 30.30.33” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działanie 1.4 wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a współpraca z naszą firmą przyniesie obopólne korzyści.

Z nami jesteście zawsze krok przed konkurencją.
Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy.

Sylwia i Rafał Ładzińscy