NCBiR

W ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój firma Metal-Master realizuje projekt pt: „Bezzałogowy statek powietrzny Flaris MALE”.

Celem projektu jest opracowanie opcjonalnie pilotowanej platformy FLARIS MALE, z systemem automatycznego startu i lądowania.

Rezultat projektu zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie badań, składających się z 8 etapów. Projekt obejmuje integrację systemów pokładowych, próby naziemne i próby w locie.

Platforma FLARIS MALE UAV jest rozwinięciem konstrukcji super lekkiego dyspozycyjnego odrzutowca FLARIS LAR 1, który posiada jeden silnik dwuprzepływowy nowej generacji. Samolot został zaprojektowany i wyprodukowany przy użyciu najnowocześniejszych materiałów kompozytowych.

Wynikiem projektu będzie udoskonalony, łatwy w pilotażu samolot, który dzięki opracowanym systemom pokładowym wspomagającym pilotaż, będzie mógł być pilotowany przez pilotów o mniejszym doświadczeniu.

Wartość projektu: 19.848.539,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 13.768.237,99 zł

W ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma Metal-Master realizuje projekt pt: „Kompleksowy system ratowniczy dla samolotu „FLARIS LAR1”.

Celem projektu jest rozwój kompleksowego redundantnego systemu ratowniczego opartego o spadochron i poduszki bezpieczeństwa dla samolotu FLARIS LAR1, zapewniającego bezpieczne przyziemienie w sytuacji awarii silnika powstałej podczas regularnego przelotu eksploatacyjnego.

Aby osiągnąć ten cel zaplanowanych zostało pięć etapów prac badawczych, z czego cztery stanową badania przemysłowe, a jedno prace rozwojowe.
Prace zostaną rozpoczęte opracowaniem projektu wstępnego podsystemów i ich integracji dla całego samolotu, a następnie realizowane będą badania w zakresie spadochronu ratunkowego całego samolotu (Etap II), adaptacyjnych poduszek powietrznych (Etap III) oraz systemów pomocniczych (Etap IV). Etap V skoncentrowany będzie na wykonaniu prototypu i testach systemu nazwanego FLARIS RESCUE®.

Wartość projektu: 25.122.238,92 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 18.203.126,69 zł

W ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma Metal-Master realizuje projekt pt: „Rozwój super lekkiego pasażerskiego 5+ samolotu odrzutowego FLARIS CPJ o radykalnie wysokich parametrach ekonomicznych i eksploatacyjnych, przeznaczonego do operacji w niskiej stratosferze”

Celem projektu jest opracowanie i wykonanie ekonomicznego 5-miejscowego pasażerskiego samolotu odrzutowego FLARIS CPJ otwierającego nową klasę Continental Personal Jet zdolny do lotów w dolnej stratosferze z wysoką prędkością przelotową (TAS 770km/h) i przeznaczony do komfortowego transportu 5 osób na długich dystansach do 4 500 km.

Wartość projektu: 25.045.593,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 18.300.755,31zł